Descripció del curs

Aquest curs online de 20 sessions de Traducció literària proposa una primera aproximació als reptes que planteja la traducció de textos literaris del japonès al castellà, de la poesia clàssica a la novel·la moderna, passant per la literatura infantil, la ficció de gènere o les novel·les lleugeres. Per a estudiants de japonès de nivell avançat.

Les sessions de classe es dedicaran a discutir les traduccions produïdes cada setmana per l'alumnat i compartir formes de solucionar els aspectes problemàtics més comuns de la traducció de textos creatius del japonès al castellà.

Amb el sensei Pau Pitarch.

 

Sessions

Sessió 1. La literatura com a acte comunicatiu
31 març, 16.30h

Tota traducció comença per una lectura i interpretació del text a traduir. Per a entendre el rol que tindrem durant la traducció, explorarem com funciona la literatura com a acte comunicatiu, quins rols tenen el que escriu i el que llegeix, i com s'activen repertoris de referències genèriques, al·lusions a la tradició literària, etc.

Sessions 2 a 6. Traduir narracions
5-7-19-21-26 abril, 16.30h

Aquesta secció es dedicarà a practicar i analitzar la traducció de textos narratius, treballant particularment qüestions gramaticals (com la diferència entre el sistema de temps verbals en japonès i en castellà), i qüestions d'estil (ús d'adverbis, efectes estètics de la sintaxis, etc.).

Sessions 7 a 11. Traduir diàlegs
28 abril + 3-5-10-12 maig, 16.30h

Aquesta secció es dedicarà a practicar i analitzar la traducció de diàlegs. Farem atenció especialment a qüestions de formalitat, dialecte, idiolecte, i marques lingüístiques de gènere, edat, etc.

Sessions 12 a 16. La literatura com a exercici d'estil
17-19-24-26-31 maig, 16.30h

Aquesta secció es dedicarà a analitzar les principals diferències entre els estils literaris en japonès i en castellà, i els problemes més freqüents a l'hora de reproduir els efectes del text original en una traducció.

 
Sessions 17 i 18. Traduir lírica
2-7 juny, 16.30h

Aquestes dues sessions es dedicaran a practicar i analitzar la traducció de textos lírics com poemes o lletres de cançons. A més d'estudiar les característiques particulars de la prosòdia i la rítmica del japonès i el castellà, treballarem les possibilitats de traducció d'un ampli ventall de recursos retòrics, des de l'al·literació fins la metàfora.

Sessions 19 i 20. Traduir literatura infantil il·lustrada
9-14 juny, 12.30h

Aquestes dues sessions es dedicaran a practicar i analitzar la traducció de literatura infantil. Explorarem en detall les possibilitats estètiques de les expressions onomatopeiques en japonès i en castellà, i els reptes específics vinculats a la traducció de textos il·lustrats.

Inscripció trimestre de primavera

Inscripció: del 28 de febrer al 27 de març

Període d'aquest trimestre: del 30 de març al 14 de juny

Durada del trimestre: 20 hores

Places: mínim 5 persones i màxim 15

Preu trimestral: 290 €

Promocions:

  • Si ja ets alumne i portes un amic – 10% de descompte per als dos*
  • Si ets membre de la Comunitat Manga Barcelona – 10% de descompte en la matrícula d'un curs*
  • Si et matricules a dos cursos (llengua, traducció, cultura) – 25% de descompte en el de menor import*
  • Si et matricules a tres o més cursos (llengua, traducció, cultura) – 50% de descompte en el de menor import*

* Descomptes no acumulables

Procediment: per a matricular-te al curs de traducció de l'Espai Daruma omple el següent formulari. Després, envia a la direcció de correu espaidaruma@daruma.es el comprovant de la transferència de 90 € en concepte de reserva realitzada prèviament al número de compte de Banca March ES48 0061 0164 1100 7965 0117 a nom de DARUMA, SL, escrivint en el concepte el curs en què t'inscriguis. La reserva no constitueix un càrrec addicional, sinó que es deduirà de l'import del curs, que cal abonar abans del 8 d'abril, i no està subjecta a devolució en cas de cancel·lació per part de l'alumne.