Descripció del curs en línia 'Empresa i negocis amb el Japó'

Una bona gestió empresarial part de 3 eixos principals: una formació específica en direcció d'empreses, un coneixement profund del que és una empresa i de les relacions internes i externes que es generen i, finalment, una implicació de la direcció activa i constant que permeti traçar les estratègies amb visió, planificació i intel·ligència de negoci. Quan un d'aquests eixos falla, amb gran probabilitat, la gestió de l'empresa es ressentirà i hi haurà un impacte negatiu, ja sigui en la part operativa, com en els treballadors de l'organització o directament en la consecució dels objectius i els resultats de l'empresa. És per això que des d'aquest curs de capacitació es pretén posar el focus en la importància d'aquests tres eixos per a aconseguir uns nivells de gestió òptims, tant per a generar valor com empresa com per a gestionar millor els nostres vincles comercials amb el mercat del Japó.

Aquest curs s'emmarca en un ampli programa formatiu d'Empresa i negocis amb el Japó, on, a més de submergir-nos en els entrellats de l'Emprenedoria (trimestre de tardor), ens acostarem a l'apassionant món de la Gestió Empresarial (trimestre d'hivern) i la Internacionalització (trimestre de primavera), tot això enfocat, per descomptat, al mercat nipó.

Els dijous a les 18.30h, del 19 de gener al 23 de març, amb la sensei Alicia López.

 

Programa del trimestre d'hivern: 'La gestió empresarial'

1a sessió. Introducció a l'empresa
19 gener, 18.30h

Què és una empresa, classificació de les empreses, tipologies d'empreses, principals àrees de l'empresa, obligacions, concepte d'empresa internacional, diferències principals entre l'empresa espanyola i la japonesa.

2a sessió. La Direcció Estratègica
26 gener, 18.30h

Què és la Direcció Estratègica, àrees que abasta, responsables, com plasmar-la en l'empresa, el procés de Direcció Estratègica, l'impacte de la gestió estratègica dins de l'empresa.

3a sessió. Direcció General
2 febrer, 18.30h

Què és la Direcció General, principals funcions, la figura del Director General, tipologies de Direcció General, Director General vs Gerent vs Administrador i/o Propietari.

4a sessió. Direcció Comercial i de Vendes
9 febrer, 18.30h

Què és la Direcció Comercial i les seves principals funcions, la integració de les vendes en el procés comercial, diferents perfils comercials en les organitzacions, vendes nacionals vs vendes internacionals.

5a sessió. Direcció de Màrqueting
16 febrer, 18.30h

Què és la Direcció de Màrqueting, participants en l'àrea de màrqueting, màrqueting estratègic vs màrqueting operatiu, diferents perfils de màrqueting, el màrqueting internacional.

6a sessió. Direcció de Producció
23 febrer, 18.30h

L'àrea d'operacions, obligacions i funcions de la Direcció d'Operacions, principals connexions de la Producció amb la resta de participants en l'àrea operativa, la prestació del servei.

7a sessió. Direcció d'Administració
2 març, 18.30h

Què és l'àrea d'Administració, principals funcions, la gestió dels serveis auxiliars, l'atenció al client, mecanismes de control, la responsabilitat social corporativa.

8a sessió. Direcció Financera i Comptable
9 març, 18.30h

Què és la Direcció Financera, la importància d'aquesta àrea, la figura del Director Financer, Direcció Financera vs Direcció Econòmica, l'anàlisi economicofinancera.

9a sessió. Direcció de Recursos Humans
16 març, 18.30h

Què és la Direcció de Recursos Humans, què implica la direcció de persones, funcions dins dels RH, la gestió del talent, plans de carrera, capacitació i formació, reclutament.

10a sessió. Direcció TIC
23 març, 18.30h

Què és l'àrea TIC, l'assistència informàtica, els sistemes de gestió empresarial, la implantació d'un ERP, connexions, xarxes i ciberseguretat, business intelligence.

(El programa pot tenir petits ajustos segons el desenvolupament del curs)

Trimestre de tardor

Clica per a veure tota la informació

Trimestre de primavera

Clica per a veure tota la informació