Descripció del curs 'Història japonesa'

En aquest curs de trenta sessions ens endinsarem en la Història japonesa, repassant i analitzant les seves diferents etapes, des del Paleolític fins al present, incidint en aquells esdeveniments més significatius i interessants, com la formació dels seus primers governs, l'arribada al poder dels samurais, el llarg període de guerres civils, la meteòrica modernització de finals del segle XIX o la successió de conflictes bèl·lics moderns culminats amb el bombardeig atòmic americà.

El curs en línia d'Història japonesa està dividit en tres trimestres independents que poden cursar-se seguits o per separat, encara que, òbviament, resulta molt més interessant completar el recorregut cursant els tres. En el primer, a la tardor, ens centrarem en la Història antiga (fins el 1156). En el segon, a l'hivern, en la Història premoderna (1156 - 1853). I finalment, en el tercer, en la Història moderna i contemporània (del 1853 fins a l'actualitat).

Els dimarts a les 19.00h, del 27 de setembre al 13 de desembre, amb el sensei Jonathan López-Vera.

 

Programa del trimestre de tardor: 'Història antiga del Japó (fins el 1156)'

En el primer trimestre del curs s'analitzarà la Història antiga del Japó, des de l'arribada dels seus primers pobladors fins a l'any 1156. Prèviament, dedicarem dues classes a les religions i sistemes ètics més influents per a la societat japonesa, imprescindibles per a comprendre adequadament la realitat històrica del país. Quant al recorregut cronològic, veurem tant l'arribada a l'arxipèlag dels avantpassats dels actuals japonesos com la seva gradual adopció d'estructures socials i polítiques més complexes, a l'estil de les existents en el continent, fins a formar un primer estat japonès, amb un emperador en la cúspide i un govern cortesà i aristocràtic. D'altra banda, veurem l'aparició d'una classe guerrera que s'anirà fent més poderosa a les províncies allunyades de la capital.

1a sessió. Presentació del trimestre + introducció
27 setembre, 19.00h

Aspectes introductoris sobre el Japó i la seva història (la periodització, les eres, etc.), la seva geografia, el seu clima, etc.

2a sessió. Xintoisme
4 octubre, 19.00h

Aprendre la peculiar religió autòctona del Japó és imprescindible per a conèixer la història del país i la seva manera d'entendre el món.

3a sessió. Budisme i altres
11 octubre, 19.00h

Hi ha hagut religions i sistemes ètics arribats de l'exterior que han tingut un impacte major o menor en la història japonesa.

4a sessió. Paleolític
18 octubre, 19.00h

L'arribada de l'ésser humà al Japó i el debat entorn de la data en què es va produir.

5a sessió. Període Jōmon
25 octubre, 19.00h

La primera cultura autòctona del Japó, els seus habitatges, els seus costums, i els materials que ens han arribat d'ella.

6a sessió. Període Yayoi
8 novembre, 19.00h

L'arribada a l'arxipèlag dels avantpassats dels “japonesos actuals” i els seus canvis revolucionaris.

7a sessió. Període Kofun
15 novembre, 19.00h

Inicis d'organització política, el proto-estat Yamato i les tombes més grans del món.

8a sessió. Període Asuka + Període Nara
22 novembre, 19.00h

L'arribada del budisme al Japó, l'establiment de les lleis, la família Fujiwara i les grans cròniques històric-mitològiques.

9a sessió. Període Heian (1ª part)
29 novembre, 19.00h

Trasllat de la capital a Kyoto, etapa de continuïtat de les polítiques del període Nara.

10a sessió. Període Heian (2ª part)
13 desembre, 19.00h

Abandó del model xinès, “japonització” del país, predomini dels Fujiwara, auge de la literatura i declivi del govern cortesà.

(El programa pot tenir petits ajustos segons el desenvolupament del curs)

Trimestre d'hivern

Clica per a veure tota la informació

Trimestre de primavera

Clica per a veure tota la informació