Descripció del curs 'Traducció de Videojocs'

El sector dels videojocs s'ha convertit en el més lucratiu de la indústria de l'entreteniment. Un gran nombre d'estudiants de traducció, a més, volen convertir aquesta passió en la seva professió. És difícil accedir al sector dels videojocs? Quina qualificació requereix? Com funciona la comunicació amb les empreses? Quantes persones intervenen? De quanta llibertat es disposa en traduir?

El curs en línia de traducció de videojocs, d'un any escolar de durada, està dividit en tres trimestres independents que poden cursar-se seguits o per separat. El primer, a la tardor, tracta els conceptes bàsics de la localització de videojocs i se centra en la labor de traducció, les seves restriccions i llibertats, en aquest mitjà.

El segon, a l'hivern, aborda els reptes específics i recurrents en la traducció de videojocs, com la varietat de textos i personatges, l'adaptació de referències culturals i el tracte cap a qui els juga. Finalment, el tercer, d'abril a juny, es llança a la pràctica amb varietat de gèneres, una mostra representativa dels quals arriben al nostre mercat d'entre els més populars al Japó.

El curs està dirigit a estudiants de japonès amb nivell avançat, es treballa amb material real i una perspectiva pràctica i actual de les necessitats de la localització de videojocs a la llengua espanyola.

Amb Gabriel San Martín, traductor de Pokémon, Ni no Kuni II, entre altres.

 

Trimestre de tardor: ACOSTAMENT TEÒRIC I TEXTUAL

1a sessió. Expectatives vs. realitat
20 setembre, 17.15h

La realitat de la localització de videojocs és un secret blindat per la confidencialitat. En aquesta primera sessió, començarem a desentranyar tot el que cal saber abans d'endinsar-se en aquest sector. Ens detindrem en les principals desenvolupadores i gèneres al Japó i quins arriben a localitzar-se al castellà.

2a sessió. El procès de localització i el paper de la traducció
27 setembre, 17.15h

El procés de localització no comença ni acaba amb la traducció. En aquesta sessió, detallarem les diferents fases que es travessen durant el procés de localització d'un videojoc, quins professionals intervenen en elles i com funciona el treball en equip.

3a sessió. Eines especialitzades
4 octubre, 17.15h

En localització es treballa molt diferent a altres especialitats de traducció? Veurem l'estructura habitual d'un arxiu de text traduïble i les eines més comunes: el programari de traducció assistida per ordinador, les memòries de traducció, les bases terminològiques, els glossaris i les guies d'estil.

4a sessió. Restriccions del mitjà
11 octubre, 17.15h

Els videojocs són un mitjà peculiar amb unes restriccions encara més particulars. Estudiarem les limitacions que condicionen les possibilitats de la traducció en videojocs, com l'espai o la presència d'imatge; també, els diferents tipus de doblatge i les característiques que han de complir els subtítols.

5a sessió. Aspectes tècnics
18 octubre, 17.15h

Tècnicament, en traduir a penes tenim contacte directe amb el codi del videojoc, però això no significa que no ens influeixi. Estudiarem què implica per a la traducció de videojocs el fet que el text final s'integri en un programa informàtic i quins conceptes bàsics hem de dominar per a treballar en ella, com les etiquetes.

6a sessió. Control de qualitat
8 novembre, 17.15h

El control de qualitat és un pas imprescindible per a tot videojoc que es preï, encara que no sempre se li doni la deguda importància. En aquesta sessió, identificarem els tipus de fallada de localització més comunes, les seves causes i el procés per a corregir-los.

7a sessió. El món del joc
15 novembre, 17.15h

Cada videojoc (o franquícia) és un món en si mateix. En aquesta sessió, ens endinsarem en ells per a analitzar com el seu univers intern, al costat del gènere i públic objectiu del videojoc, ens guien cap a les eleccions de vocabulari i estratègies de traducció més apropiades per a cada cas.

8a sessió. Textos, textos i més textos
22 novembre, 17.15h

A més de l'imaginari propi del videojoc, hem de conèixer com s'estructuren els seus continguts. En aquesta sessió, estudiarem els diferents tipus de text que ens podem trobar a l'interior o acompanyant a videojocs i les diferències entre ells.

9a sessió. Fidelitat vs. creativitat
29 novembre, 17.15h

En aquesta sessió, tractarem un aspecte que diferencia a la localització de videojocs d'altres tipus de traducció: la major llibertat per a adaptar elements de l'obra original de cara al mercat receptor i quins són els límits.

10a sessió. La interactivitat
13 desembre, 17.15h

Els videojocs permeten oferir una experiència totalment immersiva i personalitzada. En aquesta sessió, reflexionarem sobre les prioritats a l'hora de traduir-los i el rol del públic en la seva creació i adaptació.

(El programa pot tenir petits ajustos segons el desenvolupament del curs)

Trimestre d'hivern

Clica per a veure tota la informació

Trimestre de primavera

Clica per a veure tota la informació