Gabriel San Martín

Traductor de videojocs i professor de localització.

Llicenciat en Traducció i Interpretació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), després d'una estada a la Universitat Internacional Josai, i màster en Traducció Audiovisual també a la UAB.

Treballa de traductor de videojocs des del 2017, amb les combinacions japonès o anglès a l'espanyol. Anteriorment, es dedicava a l'ensenyança del japonès i anglès.

Ha participat en la localització de video jocs com Ni no Kuni II i vàries entregues de la franquícia Pokémon, entre elles Pokémon: Let's GoPokémon Espada i Pokémon Escudo.